Hälsingland Nämndemannaförening

Fredag 31 maj

Studiebesök planeras till Johannisbergs ungdomshem, Kalix. Gemensam avresa kl 13.00.
Återkommer med inbjudan i början av maj.