Hälsingland Nämndemannaförening

Hälsinglands nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • GDPR-ansvarig
  • Medlemsansvarig
  • Ordförande

Marianne Persson

marianne.c.persson@gmail.com
070-64 73 772
  • Kassör
  • Medlemsansvarig

Rut Bodén

rut.b@telia.com
073-034 25 86
  • Sekreterare

Helena Gehlin

helena@gehlin.one
070-624 07 37
  • Revisor

Anne-Christine Nilsson

anne-christine.nilsson@soderhamn.se
  • Ersättare

Carine Östlund

carine.ostlund@yahoo.se

Ledamöter

Kjell Johansson

Lilian Holmgren

Lillemor Svensson

lillemor.svensson@soderhamn.se