Fredag 31 maj

Studiebesök planeras till Johannisbergs ungdomshem, Kalix. Gemensam avresa kl 13.00.Återkommer med inbjudan i början av maj.

Nämndemännens framtid?

Krister Hammarbergh, riksdagsledamot i justitieutskottet och Moderaternas ansvarige för rättsfrågor, var inbjuden av Luleå Nämndemannaförening den 29 april för att redogöra för det aktuella läget vad gäller nämndemännens framtid. Hans […]